Körner mit Schädlingsfraß

Körner mit Schädlingsfraß
kenkėjų pažeisti grūdai statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Grūdai, turintys matomų vabzdžių, graužikų, erkių ir (ar) kitų kenkėjų pažaidų. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok_priedas?p_id=7392 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:349:0001:0068:LT:PDF atitikmenys: angl. grains damaged by pests; insect damaged grain vok. Körner mit Schädlingsfraß rus. зерно, поврежденное вредителями pranc. grains attaqués par les prédateurs šaltinis LST EN 15587:2008+AC:2009 Grūdai ir jų produktai. Priemaišų nustatymas minkštuosiuose kviečiuose (Triticum aestivum L.), kietuosiuose kviečiuose (Triticum durum Desf.), rugiuose (Secale cereale L.) ir pašariniuose miežiuose (Hordeum vulgare L.); Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 3D-471 „Dėl Grūdų priemaišų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 126-4542); Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1272/2009, kuriuo nustatomos bendros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su žemės ūkio produktų supirkimu ir pardavimu taikant valstybės intervenciją

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • grains attaqués par les prédateurs — kenkėjų pažeisti grūdai statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Grūdai, turintys matomų vabzdžių, graužikų, erkių ir (ar) kitų kenkėjų pažaidų. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok priedas?p id=7392… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • grains damaged by pests — kenkėjų pažeisti grūdai statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Grūdai, turintys matomų vabzdžių, graužikų, erkių ir (ar) kitų kenkėjų pažaidų. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok priedas?p id=7392… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • insect damaged grain — kenkėjų pažeisti grūdai statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Grūdai, turintys matomų vabzdžių, graužikų, erkių ir (ar) kitų kenkėjų pažaidų. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok priedas?p id=7392… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kenkėjų pažeisti grūdai — statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Grūdai, turintys matomų vabzdžių, graužikų, erkių ir (ar) kitų kenkėjų pažaidų. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok priedas?p id=7392 http://eur… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • зерно, поврежденное вредителями — kenkėjų pažeisti grūdai statusas Aprobuotas sritis grūdinių augalų auginimas apibrėžtis Grūdai, turintys matomų vabzdžių, graužikų, erkių ir (ar) kitų kenkėjų pažaidų. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.dok priedas?p id=7392… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Besatz (Getreide) — Besatz nennt man unerwünschte Bestandteile einer Getreidepartie. Je nach Getreideart (Weizen, Gerste, Mais etc.) und Verwendungszweck (Saatgetreide, Brotgetreide, Futtergetreide) variieren Definition und zulässiger Anteil des Besatzes. Besatz… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”